Krúžkovanie a označovanie včelárikov zlatých

V rámci projektu sme sa zaoberali aj sledovaním migrácie včelárikov zlatých prostredníctvom tzv. geolokátov, to sú  miniatúrne elektronické zariadenia vážiace niekoľko málo gramov. Bohužiaľ sa z desiatok odchytených včelárikov na totožných lokalitách v Trnavskom kraji (v okrese Dunajská Streda a okres Galanta) sa nám nepodarilo odchytiť ani jedného včelárika s geolokátorom. Jeden z dôvodov môže byť nestálosť jedincov k predchádzajúcemu hniezdisku (je dokázaná rozdielna vernosť hniezdisku samicou a samcom), úhyny na migračných trasách (hlavne stredný východ ako Sýria a okolité krajiny) alebo úhynom a deštrukciou biotopov na zimoviskách včelárikov v Afrike. Okrem geolokátrom boli včeláriky označené aj ornitologickými krúžkami. V odchyte včelárikov budeme pokračovať v roku 2017.