Prvé včeláriky zlaté sa vracajú zo svojich zimovísk v ďalekej Afrike. Videné boli 5.5.2015 neďaleko Šamorína a zároveň sa vrátili aj do kolónie na Devínskej Kobyle na Sandberg.  Ďalšie prílety sťahovavých druhov vtákov môžete sledovať na našej stránke http://vtaky.sk/springarrivals alebo v našej databáze aves.vtaky.sk. Budeme radi ak aj Vy prispejete svojimi pozorovaniami.