Tohoročný prvý zaznamenaný prílet prvých brehulí hnedých bol 19.4.2015 na Adamovských štrkoviskách na Záhorí. Ich prílet sa zhoduje s údajmi z minulých rokov, kedy boli prvé brehule videné 10.4.2013, 14.4.2012, 17.4.2011, 23.4.2010 a 18.4.2009. Ďalšie prílety sťahovavých druhov vtákov môžete sledovať na našej stránke http://vtaky.sk/springarrivals alebo v našej databáze aves.vtaky.sk. Budeme radi ak aj Vy prispejete svojimi pozorovaniami.