V utorok 7.4.2015 sa dobrovoľníci z oboch partnerských organizácií stretli na Záhorí, aby spoločne obnovili zaniknuté hniezdisko brehulí hnedých. Pri vtoku rieky Myjavy do rieky Moravy  sa v minulosti nachádzala početná kolónie brehulí hnedých. Časom sa však stena osypala a kolónia. Za niekoľko hodín namáhavej práce sa 11 dobrovoľníkom podarilo upraviť viac ako 166m2 steny. Okrem brehulí môžu steny využívať aj rybáriky riečne a rôzne druhy hmyzu. Pozrite si fotografie zo spoločnej akcie.