Vedeli ste že, latinské meno brehule hnedej Riparia riparia je odvodené od slova Riparia, riparius  

čiže riečny, obývajúci riečny breh, pobrežný. Toto meno ju dokonale vystihuje nakoľko na hniezdenie

využíva prevažne riečne brehy v ktorých si hĺbi svoje hniezdne nory.